Olet astumassa sisälle sivustoon, jonka materiaalit eivät sovellu alle 18-vuotiaille. Oletko aivan varma?

Lisätietoa tulossa piakkoin!

Jäynä

Jäynä on yleensä teekkareiden suorittama käytännön kepponen tai tapahtuma, jonka tarkoitus on aiheuttaa riemua jäynääjissä, sekä jäynän kohteissa ja suuressa yleisössä. Jäynälle on ominaista, että se pyrkii käyttämään hyväksi tekniikkaa joskus hyvinkin mitättömän asian aikaansaamiseksi. Jäynä ei saa olla poliittisesti tai uskonnollisesti kantaaottava. Hyvä jäynä liittyy kuitenkin usein yhteiskunnan ajankohtaisiin asioihin ja tapahtumiin.

Jäynän tarkoitus ei ole turmella, rienata, tuhota tai varastaa, joskin silloin tällöin jäynän toteutuminen saattaa edellyttää totutulle yhteiskuntajärjestykselle hämmentäviä toimia. Tässä jäynää voidaan pitää rinnasteisena eritoten yhdysvaltalaisen teknillisen yliopiston, Massachusetts Institute of Technologyn, riippumattomattomasti kehittyneelle hack-perinteelle, josta vaikkapa termi hakkeri myöhemmin sai nimensä.

Kaikkien aikojen kuuluisin teekkarijäynä tehtiin vuonna 1961. Tukholmassa nostettiin silloin Vasa-laivan hylky veden pinnalle. Kun se oli saatu nostettua, laivan kannelta löytyi yllättäen Paavo Nurmen patsas. Alkuun löydös hämmensi jopa ruotsalaisia meriarkeologeja, ja se päätyi nopeasti sikäläisen lehdistön uutisaiheeksi. Jäynän suunnittelijat pitivät lopulta oman lehdistökonferenssinsa jossa selittivät tapahtumienkulun: teekkarit olivat käyneet kiinnittämässä patsaan Vasa-laivan kannelle vuorokautta ennen nostamista.

Teekkareiden jäynäksi on epäilty myös Töölönlahden sukellusvenettä 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. Tämän löytyminen aiheutti pienimuotoisen ulkopoliittisen kriisin, koska Pariisin rauhansopimus kielsi Suomelta sukellusveneet.

Lähde: Wikipedia

LAPPEEN RANTOJEN JÄYNÄKISAN SÄÄNNÖT

I JÄYNISTÄ JA JÄYNÄKILPAILUSTA

1 § Jäynäkilpailun tarkoituksena on vaalia jäynäperinteitä, edistää lappeen Rantalaista teekkari- ja kylterikulttuuria sekä kohottaa teekkari- ja kylterihenkeä.

2 § Kilpailussa on tarkoituksena suorittaa mahdollisimman hauskoja, ajankohtaisia, huomiota herättäviä, perinteitä vaalivia sekä teekkari- ja kylterikulttuuria myönteisessä mielessä esiin tuovia jäyniä.

Jäynän tarkoituksena on tuottaa hyväntahtoisesti riemua itselle, jäynän kohteelle ja suurelle yleisölle. Jäynä ei tosimielellä ota kantaa uskontoon tai politiikkaan. Se on luonteeltaan yllätyksellinen ja tekniikan keinoja hyväksikäyttävä. Jäynä voi olla kestoltaan lyhyt tai pitkä.
Jäynä ei solvaa, rienaa, turmele, varasta tai tuhoa. Jäynä ei aiheuta kenellekään taloudellista, henkistä tai ruumiillista haittaa. Jäynä ei saa kohdistua millään muotoa poliisi- tai pelastusviranomaisiin, Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon eikä ylituomariston jäseniin.

II KILPAILUSUORITUS

3 § Kilpailuaikana suoritetut jäynät voivat osallistua käynnissä olevaan kilpailuun, jonka voittajia kutsutaan arvonimellä "Lappeen Rantojen vuoden jäynääjä". Voittajat saavat Lappeenrannan edustusoikeuden seuraavassa valtakunnallisessa jäynäkilpailussa. Mikäli voittajat eivät ole halukkaita osallistumaan valtakunnalliseen jäynäkilpailuun, ylituomaristo nimeää sinne joukkueen.

4 § Kilpailusuoritus koostuu vähintään yhdestä (1) jäynästä.

III JOUKKUEET JA YLITUOMARISTO

5 § Joukkueen koko on vähintään yksi (1) jäynääjä. joukkuun jäsenistä 50% tulee olla LTKY:n jäseniä ja joukkueeseen täytyy kuulua vähintään yksi (1) vanhmepi kuin ensimmäisen vuoden LUT:n opiskelija.

Halutessaan joukkue voi osallistua jäynäkilpailuun nimimerkillä, mutta jäynääjien todellinen henkilöllisyys on ilmoitettava ylituomaristolle.
6 § Kilpailuun osallistuvat kaikki jäynäjulistuksessa annettujen ohjeiden mukaisesti ilmoittautuneet joukkueet.

7 § Osallistujat vastaavat itse kaikesta toiminnastaan kilpailun aikana. Jäynä tulee dokumentoida Jäynäkisaohjeessa määritellyllä tavalla ja palautettavan materiaalin tulee olla julkaisukelpoista. LTKY:n Jäynäkisojen ylituomaristolla on lupa jakaa ja esittää palautettua materiaalia.

8 § Kilpailun kulkua ohjaa ja valvoo korkea-arvoisa ylituomaristo. Ylituomariston kokoonpanon määrittelee Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Ylituomariston jäsenet nimetään ennen jäynäjulistuksen antamista ja heidän toimikautensa kestää jäynäkilpailun palkintojenjakoon saakka.

IV AIKA JA PAIKKA

9 § Jäynäkilpailun päättymisajankohta määritellään jäynäjulistuksessa.

10 § Seuraava jäynäkilpailu alkaa Lakinlaskiaisten jälkeen.

11 § Kilpailualueena on lappeen Rantojen maa-, ilma- ja vesialueet sekä muu tunnettu maailma. Muuallakin suoritetut jäynät voidaan hyväksyä kilpailuun.

V ARVOSTELU JA TULOSTEN JULKISTAMINEN

12 § Kilpailun arvostelussa kiinnitetään huomiota erityisesti pykälissä I ja II mainittuihin seikkoihin. Joukkueiden tulee kiinnittää erityistä huomiota tekemiensä jäynien todennettavuuteen. Tämä voi tapahtua joko suullisesti, kirjallisesti, monumentaalisesti, visuaalisesti, magneettisesti tai muutoin saattamalla tehdyt jäynät ylituomariston tietoisuuteen arvostelutilaisuudessa.

Kaikki edellä mainitut todisteet tulee saattaa ylituomariston tietoisuuteen viimeistään kahdenkymmenenneljän (24) tunnin kuluessa kilpailuajan päättymisestä. Ylituomariston jäsenen voi myös tarvittaessa pyytää todentamaan jäynän toteutuksen paikan päälle.
13 § Ylituomaristo julkistaa kilpailun tulokset jäynäjulistuksessa ilmoitettuna ajankohtana, erikseen ilmoitetussa paikassa.

VI MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

14 § Muilta osin jäynäkisan yksityiskohdat määrittelee ylituomaristo jäynäjulistuksessaan.

15 § Näiden sääntöjen lisäksi on noudatettava EU:n lainsäädäntöä, Suomen Lakia, kyseessä olevan paikkakunnan järjestyssääntöä sekä hyviä tapoja. Jäynän tapahtuessa Suomen rajojen ulkopuolella on noudatettava kyseisen tapahtumapaikan lakeja ja sääntöjä.

16 § Näitä sääntöjä tulkitsee kilpailun ylituomaristo.

Osallistu jäynäkisoihin

Ilmottautumislomake comig soon!

Valtakunnalliset jäynäkilpailut

Tekniikan Akateemiset järjestää vuosittain valtakunnalliset jäynäkilpailut jossain päin Suomea. Kisaan kutsutaan kaikilta teekkaripaikkakunnilta paras jäynäjoukkue.

lappeen Rannoilla ei ollut vuoden 2014 valtakunnallisissa jäynäkilpailuissa edustusta, mutta kisan jäynistä voi ottaa mallia suunniteltaessa omaa jäynää lappeen Rantojen omaa kisaa varten. Voittajathan lähetetään sitten syksyllä 2015 valtakunnallisiin kisoihin.

Valtakunnallisten jäynäkisojen videot löydät täältä

Vanhoja jäyniä

Tuorein näkyvyyttä saanut lappeen Rantalainen jäynä lienee kesällä 2014 julkaistu Teekkarille työpiste -jäynä. Jäynässä otettiin kantaa yliopiston säästökampanjaan sulkea mikroluokat kesäajaksi ja näin vaikeuttaen kesäopiskelua merkittävästi.

Lappeenrantalaisten kautta aikain tunnetuin jäynä lienee Troolatun Saimaannorpan myynti. Tonnikalasäilykepurkkeihin tehdyt uudet etiketit mainostivat tämän uhanalaisen eläinlajin lihan maukkautta. Jäynä tehtiin valtakunnallisissa jäynäkilpailuissa ja valittiin tuolloin kilpailun paskimmaksi jäynäksi.

LTKY jäynäsi silloista TKY:tä viimeisenä vuosijuhlalahjanaan. Kun TKY etsi Dipolille ostajaa, auttoivat Lappeenrannan teekkarit projektia laittamalla eri julkaisuihin myynti-ilmoituksen ”hieman suuremmasta opisekelijakämpästä.” TKY:n silloinen pääsihteeri oli hieman ihmeissään, kun puhelimella alkoi tulla kyselyjä ”keskeisellä paikalla teekkarikylässä” myynnissä olevasta opiskelijakämpästä.

Edellinen lappeen Rantaa valtakunnallisissa jäynäkilpailuissa edustanut joukkue on Skepparklubben, jonka jäyniä löytyy Youtubesta.

Youtubesta löytyy lukuisia esimerkkejä jäynistä hakemalla yksinkertaisella hakusanalla "jäynä".